Basic English

Categories: VIP COURSES
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

 • Waxaad Baran Doontaa Dhamaan Aasaaska Luuqada ingriiska Sida Abc-da, higaada, Erayda muhiimka ah, Naxwahada Aasaasiga ah iyo Wadasheekeeysiyo Gaagaaban

Course Content

Unit One

 • 01: Alphabet
  04:33
 • 01: Alphabet
  02:55
 • 01: Alphabet
  02:54
 • 02: Alphabet Spelling
  04:03
 • 02: Alphabet Spelling
  02:05
 • 02: Alphabet Spelling
  01:53
 • 03: A & An
  04:13
 • 03: A & An
  02:25
 • 04: This, That, These & Those
  04:27
 • 04: This, That, These & Those
  02:25
 • 04: This, That, These & Those
  01:30
 • 05: Numbers
  02:51
 • 05: Numbers
  00:00
 • 06: There is And There are
  05:43
 • 06: There is And There are
  03:56
 • 06: There is And There are
  07:46
 • 07: Classroom Objects
  02:04
 • 08: Days Of The Week
  01:38
 • 09: Classroom Language
  02:42
 • 09: Classroom Language
  03:17
 • 10: There was And There were
  04:43
 • 10: There was And There were
  02:57
 • Unit 1 Quiz

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet